• Język Polski
  • English
       Choose language:
Management Board


mgr inż. Rudolf Kowalczyk
Director, Member of the Management Board
absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny,
specjalność Budowa Statków Śródlądowych.
mgr inż. Paweł Kobiela
Vice Director, Member of the Management Board
absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Przemysłu,
specjalność Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw


Stocznia Koźle
Spółka z o.o.

47-200 Kędzierzyn - Koźle,
ul. Stoczniowców 2
Tel: +48 (077) 48 22 110,
Fax: +48 (077) 48 22 110,
e-mail: biuro@stocznia-kozle.pl

NIP: 749-18-37-230Stocznia - Koźle Sp. z o.o.

2008 | Stocznia Koźle Spółka z o.o., ul. Stoczniowców 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle |     wykonał: Daniel Kubny - www.alfsoft.net