Pchacz trzyśrubowy na płytkie wody

Stocznia Koźle Sp. z o.o. zakończyła realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0102/19 pt. „Prace B+R w Stoczni Koźle dotyczące opracowania prototypu innowacyjnego pchacza żeglugi śródlądowej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

W związku z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych badań oraz opracowaną technologią budowy, Stocznia Koźle Sp. z o.o. wprowadza do oferty produktowej nową generację pchaczy o niskim zanurzeniu, wyposażonych w trzy układy napędowe i system balastowania.

Pchacz śródlądowy to jednostka przystosowana do pracy w zestawie z barką lub pontonem o ładowności do 400 ton, na których mogą być przewożone różne ładunki, w tym wielkogabarytowe przy zanurzeniu pchacza 0,6 m.

Pchacz będzie wykonany jako statek trzyśrubowy, płaskodenny z nadbudówką i podnoszoną sterówką w rejonie dziobowym.

Trzy układy napędowe z trzema śrubami pracującymi w dyszach oraz trzy sprzężone stery zapewniać będą dużą manewrowość.

Kadłub będzie wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości natomiast pokładówka i sterówka będzie wykonana ze stopów aluminium.

Sterówka będzie podnoszona i opuszczana przy pomocy mechanizmu napędzanego hydraulicznie.

Pomieszczenia bytowe i sanitarne dla załogi (trzy osoby) usytuowane będą w nadbudówce bezpośrednio za sterówką z wejściem z pokładu na LB i PB.

Maksymalna wysokość konstrukcji stałej wynosić będzie 4,4m nad płaszczyzną podstawową.

Wszystkie elementy wystające ponad tą wysokość będą składane.

Wyposażenie ratunkowe będzie odpowiednie dla 3 osób zgodne z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1629/WE z dnia 14 września 2016r.

Wyposażenie nawigacyjne umożliwiać będzie całodobową żeglugę.

Wymiary główne :

  • Długość całkowita . . Lc ~ 26,76 m
  • Długość między pionami . L = 25,09 m
  • Szerokość całkowita . . Bc = 8,97 m
  • Szerokość konstrukcyjna . B = 8,79m
  • Wysokość boczna . . H = 1,00 m
  • Zanurzenie konstrukcyjne . T = 0,60 m
  • Zanurzenie balastowe . . T = 0,85 m

Prędkość statku

Prędkość maksymalna zestawu pchacz i barka pchana na próbach przy zanurzeniu ok. 0,6 m na wodzie o głębokości nieograniczonej, przy wietrze nieprzekraczającym 3° B powinna wynieść nie mniej niż 13 km/h. Wymaganie to nie dotyczy pchacza przemieszczającego się samodzielnie. Prędkość ta powinna być osiągnięta przy mocy silników głównych 3x ~125 kW.

Rejon pływania

Statek został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych ograniczeń żeglugowych wynikających z niskich stanów wód i przeznaczony do eksploatacji w rejonie 3 wg przepisów PRS.

Rejon 3 jest to żegluga na wodach, na których może występować fala o wysokości do 0,6m. Do tego rejonu zalicza się wszystkie akweny uznane na mocy odrębnych przepisów za śródlądowe drogi wodne, a nienależące do rejonu 1 lub 2. (3 rejon śródlądowych dróg wodnych wg Załącznika I do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r.)

Balast wodny

Na statku będą wodne zbiorniki balastowe o łącznej pojemności umożliwiającej zwiększenie zanurzenia pchacza do ok. 0,85m.