Chudy Wojtek II – spulchniacz hydrauliczny

Stocznia wykonała modernizację obiektu polegającą na wymianie poszycia kadłuba, przebudowie maszynowni, w miejsce dwóch układów pompowych wprowadzony został jeden zestaw pompowy o większej wydajności(pompa WARMANN 12/10FF napędzana silnikiem
SCANIA DI16 42M o mocy 386 kW).

Przebudowane zostały instalacje statku z kompletną wymianą zespołów pompowych i armatury, zamontowany został nowy agregat prądotwórczy D5A TA o mocy 77 kVA, Wymieniona została kompletnie instalacja elektryczna, wykonane zostały nowe rozdzielnie i pulpit.