Statek wycieczkowy

Stocznia wykonała prace remontowo – adaptacyjne w celu przystosowania zakupionego w Holandii używanego statku pasażerskiego do wymogów przepisów krajowych dla umożliwienia świadczenia usług turystycznych, rejsów wycieczkowych na Odrze w rejonie Kędzierzyna – Koźla.