O Stoczni Koźle

Stocznia Koźle Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1999 roku, jest kontynuatorem działalności Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia Koźle w Kędzierzynie – Koźlu. Przedsiębiorstwo to zlokalizowane na setnym km biegu rzeki Odry, pod różnymi nazwami i formami przynależności organizacyjnych i administracyjnych sięga tradycjami w branży stoczniowej ponad stu letniej historii.

W okresie powojennym przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność już w roku 1946 jako zespół przedsiębiorstw branży stoczniowej zlokalizowanych na Ziemi Kozielskiej:

 • Stocznia Januszkowice,
 • Warsztat mechaniczny „Rybarze”,
 • Stocznia Rogi.

Był to okres, kiedy działalność stoczniowa polegała na przywracaniu do stanu użytkowego zniszczonego lub zatopionego w czasie działań wojennych taboru pływającego. 1 sierpnia 1951 roku Zarządzeniem Ministra Żeglugi wprowadzono do rejestru przedsiębiorstwo „Kozielskie Stocznie Rzeczne”. Działalność przedsiębiorstwa w początkowym okresie polegała na świadczeniu usług remontowych obiektów pływających a następnie wprowadzono również budowę nowych jednostek pływających i wykonawstwo konstrukcji stalowych. W okresie od lutego 1965 do czerwca 1972 roku wybudowana została nowa, nowoczesna na te lata stocznia, w której zatrudnienie znaleźli pracownicy poszczególnych stoczni wchodzących w skład Kozielskich Stoczni Rzecznych, nastąpiło również zwiększenie zatrudnienia. Najwyższy stan zatrudnienia przedsiębiorstwo osiągnęło pod koniec lat 70-tych – 820 pracowników.

W okresie działalności przedsiębiorstwa wybudowano ponad 600 różnego rodzaju jednostek pływających i wykonano szereg konstrukcji stalowych, ciekawsze projekty to:

 • pchacze typu NOSOROŻEC,
 • pchacze typu JELEŃ,
 • pchacze typu RYŚ,
 • zbiornikowce nośności 1100T, 1200T, 1350T,
 • lodołamacze L 401,
 • promy pasażerskie typu PP 400, PP 100, PP 250 dla Nigerii,
 • łodzie motorowe robocze: dla rybołówstwa, dla potrzeb firm hydrotechnicznych,
 • barki motorowe i bez napędu oraz kadłuby różnego rodzaju statków,
 • konstrukcje stalowe: cementowni Małogoszcz, Strzelce Opolskie, fabryki domów we Wrocławiu,
 • stacje przesiewania piasku,
 • naczepy samochodowe do przewozu kontenerów

W listopadzie 1999 roku działalność rozpoczęła Stocznia Koźle Sp. z o.o. Trzon załogi spółki stanowią byli pracownicy przedsiębiorstwa, dyrektorem spółki jest długoletni dyrektor PP. Spółka kontynuuje głównie świadczenie usług remontowych, kooperację, budowę małych jednostek pływających. Od tego momentu spółka wykonała remonty klasowe 90 różnego rodzaju statków i pływającego sprzętu technicznego, wybudowała nowe obiekty pływające i konstrukcje stalowe.

Najważniejsze projekty to:

 • wykonanie żurawia bunkrowego z hydraulicznym napędem obrotu i podnoszenia wysięgnika,
 • budowa pływającej stacji przesiewania kruszywa,
 • przebudowa kadłuba i adaptacja do standardu pływającego obiektu turystycznego statku LUIZA,
 • wykonanie i remonty spawanych śrub napędowych,
 • remont i montaż pływających koparek kubłowych KS 160 wraz z pływającymi przenośnikami,
 • remonty klasowe pchaczy typu BIZON, TUR, ŁOŚ, RYŚ,
 • remonty klasowe motorówek roboczych i inspekcyjnych,
 • remonty klasowe warsztatów pływających, barek pchanych, szaland.