Kontenerowiec

Stocznia Koźle Sp. z o.o. zakończyła realizacji projektu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG …” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr: RPOP.01.01.00-16-0060/16.

W związku z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych badań oraz opracowaną technologią budowy, Stocznia Koźle Sp. z o.o. wprowadza do oferty produktowej nową generację kontenerowców z systemem balastowania, napędem LNG oraz możliwością przegubowego łączenia z barką pchaną.

Statek jest jednostką dwuśrubową z pokładówką i podnoszoną sterówką oraz wyposażeniem nawigacyjnym umożliwiającą całodobową żeglugę. Dwa układy napędowe ze śrubami oraz dwa układy sterowe zapewniają jednostce dużą manewrowość. Kontenerowiec zaprojektowano na bazie jednostki prototypowej „BK-PROJEKT o wymiarach 70,0 m x 9,0 m x2,1 m” zgodnie z projektem „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG …”.

Kontenerowiec przeznaczono do eksploatacji na współczesnej Odrze, jak i na szlakach spełniających kryteria 4 rejonu drogi wodnej.
W przypadku zamówienia jednostki na 4 rejon drogi wodnej, opracowano dokumentację zdawczą kontenerowca o podwyższonych parametrach i wymiarach:

  • Długość całkowita: Lc = 84,99 m
  • Długość klasyfikacyjna: L = 83,56 m
  • Szerokość całkowita: Bc = 11,44 m
  • Szerokość konstrukcyjna: B = 11,40 m
  • Wysokość boczna: H = 2,92 m
  • Zanurzenie konstrukcyjne: T = 2,50 m
  • Ładunek: 78 kontenerów, nie więcej niż 1633,3 t

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych pokładów umożliwiających opłacalny ekonomicznie transport samochodów. Elementami składowym tego systemu są konstrukcje dźwigu i/lub ramp wjazdowych, ułatwiających za i rozładunek. Zaprojektowano 3 warianty uwzględniające rożne potrzeby potencjalnych armatorów oraz ograniczenia infrastrukturalne.