Zestaw pogłębiarski

Stocznia Koźle Sp. z o.o. zakończyła realizacji projektu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego …”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr: RPOP.01.01.00-16-0023/17.

W związku z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych badań oraz opracowaną technologią budowy, Stocznia Koźle Sp. z o.o. wprowadza do oferty produktowej zastawy pogłębiarskie z szalandą oraz pogłębiarki o konstrukcji modułowej i gabarytach modułów przystosowanych do transportu kontenerowego.

Opracowana technologia budowy uwzględnia nowatorskie rozwiązania, niestosowane łącznie w tego typu pogłębiarkach:

  • alternatywne systemy odprowadzania urobku,
  • monitoring rejonu prowadzonych prac pogłębiarskich,
  • nowoczesny system kotwienia,
  • hybrydowy napęd pompy gruntowej (ON/LNG).