Major Sucharski

Stocznia wykonała prace związane z modernizacją statku szkolnego. Polegała na częściowej wymianie poszycia kadłuba, wymianie szalunków i umeblowania pomieszczeń ogólnych i kajut, świetlica została wyposażona w sprzęt audiowizualny i klimatyzację.

Statek został wyposażony w elektroniczny sprzęt nawigacyjny(radar, GPS, echosonda) i ratunkowy. Zmieniony został system napędu sterów przez zastosowanie układu hydraulicznego, przystosowanie pokładu do wykorzystania jako pokład słoneczny wyposażony w miejsca siedzące oraz czyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu całego statku.